Η Innoven, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες της αγοράς για αποτελεσματική και ολοκληρωμένη διαχείριση των ενεργειακών πόρων, αναπτύσσει και παρέχει στους πελάτες της εξειδικευμένα εργαλεία πληροφορικής για τη συλλογή του ενεργειακού και όχι μόνο, προφίλ κάθε εγκατάστασης.


Η Innoven είναι μια ταχέως αναπτυσσόμενη εταιρία λογισμικού με Ελληνική βάση ,που παρέχει καινοτόμες λύσεις διαχείρισης λειτουργιών ενέργειας,τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα.

Τομείς δραστηριότητας:
 • Κτίρια Γραφείων
 • Βιομηχανίες
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Παρόχους Ηλεκτρικής Ενέγειας
 • Παρόχους Φυσικού Αερίου
 • Μονάδες Βιολογικού Καθαρισμού ΔΕΥΑ
 • Αντλιοστάσια
 • Νοσοκομεία
 • Ερευνητικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
Παροχόμενες υπηρεσιες / προιόντα:
 • Management Platform for B2B
 • Management Platform for B2C
 • Αυτοματισμοί Κτιρίων & Εγκαταστάσεων
 • Μελέτες ολοκληρωμένων υπηρεσιών και λύσεων σε θέματα ανάλυση δεδομένων και τεχνολογίας πρόβλεψης (Predictive Analytics)
 • Υπηρεσίες παρακολούθησης κατανάλωσης ρευματος ,φυσικού αερίου,πετρελαίου και νερού
 • Υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης
 • Υπηρεσίες συμβούλων εξοικονόμησης ενέργειας