Οι πελάτες μας:

WATT + VOLT
 • Υπηρεσίες εξοικονόμησης ενέργειας σε B2B πελάτες
 • Προσαρμοσμένες Αναφορές & υπηρεσίες ανάλυσης
 • Εγκατάσταση Smart meter ανά πελάτη
 • BiS σύστημα διαχείρισης ενέργειας
 • Ενεργώντας ως υπεργολάβος του έργου
 • Αναφορά ενεργειακής ανάλυσης και δυναμικότητας εξοικονόμησης για κάθε πελάτη B2B
 • Αναλυτικές υπηρεσίες προσαρμοσμένων αναφορών και πίνακα ελέγχου
 • Αξιολόγηση της επίδραση των πολλαπλών επεμβάσεων για κάθε πελάτη και εκτίμηση της εξοικονόμηση ενέργειας
 • Σχεδιασμός της εφαρμογής B2C για κινητά
 • Ενσωμάτωση προηγμένων υπηρεσιών data science στην εφαρμογή (πρόβλεψη, δημιουργία προφίλ, κ.λπ.)
 • Υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειας για τις εγκαταστάσεις τους
 • Προσαρμοσμένες Αναφορές & υπηρεσίες ανάλυσης
 • BiS σύστημα διαχείρισης ενέργειας
 • Εγκατάσταση 14 έξυπνων μετρητών
 • Εγκατάσταση έξυπνου μετρητή ανά σημείο μέτρησης στην μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στη Λαμία
 • Εγκατάσταση 9 μετρητών ενέργειας
 • Ενσωμάτωση δεδομένων από το SCADA στην πλατφόρμα BiS
 • Εφαρμογή ad hoc αιτήσεων
 • Υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειας για το δίκτυο αντλιοστασίων στο δήμο Φυλής στην Αττική
 • Προσαρμοσμένες αναφορές και υπηρεσίες ανάλυσης
 • Σύστημα διαχείρισης ενέργειας BiS
 • Εγκατεστημένοι 8 μετρητές ενέργειας
 • 4G μόντεμ έχουν εγκατασταθεί. Ένα μόντεμ ανά σημείο μέτρησης
 • Πάνω από 25 μετρητές ενέργειας είναι εγκατεστημένοι σε εγκαταστάσεις του ΕΕΣΣΤΥ στην Αθήνα, τον Πειραιά, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα
 • Τα δεδομένα κατανάλωσης πετρελαίου ενσωματώθηκαν στην πλατφόρμα BiS όπως ζητήθηκε
 • Διάφοροι ρόλοι παρακολούθησης δόθηκαν από τον διαχειριστή ανά εγκατάσταση