Η Innoven ιδρύθηκε το 2015. Βρίσκεται στην Αθήνα έχοντας στο δυναμικό της Data Scientists, Software Developers και Μηχανικούς.

  • 9-12 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας (κατά μέσο όρο)
  • Πάνω από το 50% των προγραμματιστών ως Seniors και Leads
  • Εμπειρία σε έργα μεγάλης κλίμακας με πολύπλοκες αρχιτεκτονικές που απευθύνονται σε χιλιάδες χρήστες
  • Τεχνολογικές και βιομηχανικές γνώσεις για να υπερβούν τα τυπικά εργαλεία προγραμματισμού
  • Διάφορες μεθοδολογίες ανάπτυξης λογισμικού στη ζώνη τους (Waterfall, Agile και άλλες)
  • Web Developers (backend & frontend) και desktop (Windows, Mac & Linux) προγραμματιστές με μεγάλη εμπειρία σε PHP
  • Mobile ειδικούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει πολλές mobile applications, εγχώριες (iOS, Android) και cross-platform (με την χρήση Xamarin, Apache Cordova and Qt)
  • QA Engineers με δοκιμασμένες τεχνικές δοκιμής και εργαλεία για την εκτέλεση διαφόρων τύπων δοκιμών, λειτουργίες, επιδόσεις, αυτοματοποίηση εντοπισμού και mobile δοκιμών.
  • Data Scientists με στατιστικά, μαθηματικά, προγνωστικά μοντέλα, καθώς και δεξιότητες επιχειρησιακής στρατηγικής και με εκτεταμένη γνώση των Python, R, Java, Ruby, Matlab, Pig, SQL. Που κατανοούν επίσης τις αρχιτεκτονικές Hadoop, Hive και MapReduce.